Detaylar
  • Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projesi
  • Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projesi
Tarım Projesi

Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projesi

Belediye :

Belediye Statüsü : Büyükşehir Belediyesi

Projenin Hedefleri

Muğla ilinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde tarımsal üretimin gerçekleştirilerek bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Belediyelerin diğer illerden temin ettiği süs bitkilerini Muğla'da ürettirmek; Üretilen süs bitkilerinin ilimizde kullanılması ve üretimde fazlalığın diğer belediyelere verilmesi, Bölgede süs bitkisi sektörünün oluşması ile Muğla iline alternatif tarım ürünü kazandırmak, Düşük gelirli tarım üreticilerine yeni kazanç olanağı sağlayarak gelir düzeylerini arttırmak ve düzenli hale getirmek, Bölgede faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerinin güçlendirilmesi, Mali ve sosyal temelde sürdürülebilir tarım politikalarının oluşturulması, Bölgede geçimini tarımdan sağlayan ancak düşük ücret alan kadın üreticilere yeni bir iş sahası oluşturularak kalıcı bir şekilde sektöre kazandırılmaları..

Kapsadığı Bölge

Pilot bölge olarak seçilen Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesinde üreticilerimiz.

Hedef Gruplar

Proje kapsamında belirlenen hedef gruplar bayan üreticiler, düşük gelirli tarım üreticileri, küçük ölçekli aile işletmeleridir.

Beklenen Sonuçlar

İl ve ilçe belediyelerinin yaz ve kış sezonu olmak üzere yılda iki kere diğer illerden temin ettiği mevsimlik süs bitkilerinin Muğlalı üreticiler tarafından üretilmesi hedefiyle başlanan planlama çalışmalarında iklim, çevre ve ekonomik etmenler değerlendirilerek pilot bölge ve bölgede faaliyet gösteren bir tarımsal kalkınma kooperatifi seçilmiştir. Bölgede faaliyet gösteren hiçbir üreticinin mevsimlik süs bitkisi yetiştirme tecrübesi olmaması sebebiyle projeye katılmak üreticilerimize yaklaşık 3 ay süren bir eğitim çalışması verilmiştir. Verilen eğitimlerde mevsimlik süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik konular, bitki hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, bitki besleme konuları üreticilerimize aktarılmıştır.
Eğitim çalışmalarının sürdürülebilirliği için Büyükşehir Belediyemizce 90 sayfalık Mevsimlik Süs Bitkileri Eğitim Kitabı hazırlanmış ve üreticilerimize dağıtılmıştır.

Üreticilerimizin çoğunun düşük gelirli olmasından dolayı üretim projesinin başlangıcında yaz ve kış sezonları için ayrı ayrı olmak üzere torf, gübre, viyol, taban jütü, perlit, cocopeat ve taşıma kasası gibi malzemeler Büyükşehir Belediyemiz tarafından destekleme amacıyla üreticilerimize dağıtılmıştır.

Üretim sezonlarında fide aşamasından bitkilerin sevkiyatına kadar üretimin her aşaması Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı 1 Ziraat Mühendisi ve 1 Ziraat Teknikeri tarafından kontrol altında tutulmuştur. Üreticilerin eğitimlerinin devamı, hastalık-zararlı kontrolü, bitki besleme kontrolü teknik personellerimizce sağlanmıştır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından getirilen uzmanlarca üreticilerimize kendi seralarında eğitimler verilmiştir.

2015 yaz sezonu üretimlerinde 1.670.000, kış sezonu üretimlerinde ise 1.500.000 olmak üzere 1 yıl içinde toplamda 3.170.000 bitki üretilen projemizde, ilk üretim deneyimimiz olmasına rağmen üretim sezonunda %93’lük bir başarı elde edilmiştir.
Projenin ilk yılında 6’sı kadın 17 üreticimiz toplamda 360.000 TL net kazanç elde etmiştir. Bu da yılda kişi başı ortalama 21.000 TL net kazanca tekabül etmektedir.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri