Detaylar
Sosyal Projeler Projesi

Avcılar Belediye Başkanlığı Danışmanlığı ve Takip Merkezi

Belediye : İstanbul Avcılar Belediyesi

Belediye Statüsü : İlçe belediyesi (büyükşehir sınırları içinde)

Projenin Hedefleri

Genel amaç: Tedavi olmak isteyen veya iyileşmekte olan madde kullanım bozukluğu yaşayan bireyler ve yakınları (aile, eş, çocuk…) için kritik olan psikolojik ve sosyal destek sistemini yatış öncesi/yatış sonrası geliştirmeyi amaçlar. Özel amaçlar:Avcılar Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa geçerliliği kanıtlanmış olan bir sistemle (C4 Recovery Solutions - C4 İyileşme Çözümleri) madde kullanım bozukluğu olan bireylere ve ailelerine ücretsiz iyileşme desteği sunar ve bu konuda örnek teşkil etmeyi hedefler. - Verilen hizmetin, bireyin ihtiyaçlarına yönelik “kişiye özel” hazırlanmasını amaçlar. - Detoks (arınma) ihtiyacı olan madde kullanım bozukluğu yaşayan bireylere danışmanlık vererek; nereye ve nasıl gidecekleri konusunda doğru bilgilendirme yapmayı ve detoksa gitmelerine destek olacak motivasyonu vermeyi amaçlar. - Detoksunu tamamlamış; ancak iyileşme sürecinde kayma/nüksetme (tekrar madde kullanma) yaşamış madde kullanım bozukluğu olan bireyler için tedavi süreçlerine devam edebilmeleri için psikolojik/sosyal motivasyonel destek sunmayı hedefler. - Taburcu olduktan sonra, madde kullanım bozukluğu yaşayan bireylerin tedavilerini sürdürmeleriaşamasında psikososyal bakım hizmeti vermeyi amaçlar. - İyileşmek için başvuran/iyileşmekte olan madde kullanım bozukluğuna sahip bireylere daha önce bu süreçten geçmiş ve sürdürülebilir iyileşme yakalamış kişilerin de ekipte olduğu bir grup ile hizmet sunmayı amaçlar. - Gün içerisinde kullanım isteği yaşayan bireylere her an ulaşabilecekleri güvenli bir destek sistemi oluşturmayı hedefler. - Verilen psikososyal destek hizmeti 3 yılı kapsayacak şekilde düzenlenip danışanın bu hizmeti yaşamının diğer alanlarına da adapte edilebilmesini amaçlar. - 3 yıl boyunca verilen hizmete yönelik verileri toplayarak sonuçlarını analiz edip yayınlayarak madde kullanım bozukluğu alanındaki gelişmelere katkıyı hedefler.

Kapsadığı Bölge

Avcılar Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan 10 mahalleyi kapsamaktadır.

Hedef Gruplar

Hedef gruplar; madde kullanım bozukluğu yaşayan bireyler ve tüm yakınları; Hedef kuruluşlar: madde kullanım bozukluğu yaşayanları tedavi eden hastaneler, klinikler, aile hekimlikleri; madde kullanım bozukluğuyla temas edilebilecek tüm kurum ve kuruluşlar ile toplumun bir arada bulunduğu sosyal çevreler. (Okullar, ibadethaneler...)

Beklenen Sonuçlar

  • Başvuran danışanların, madde kullanım bozukluğundan özgürleşecekleri sürdürülebilir bir iyileşme süreci yakalamaları,
  • Toplumda madde kullanım bozukluğunun, bir beyin ve aile hastalığı olduğuna dair bilincin yükselmesi; Toplumun madde kullanım bozukluğu ile ilgili algısının, bunun öncelikli olarak bir toplum sağlığı problemi olduğu noktasında evrilmesi,
  • Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin maruz kaldığı stigmatizasyon (etiketleme), ayrımcılık ve yargılama davranışlarının azalması,
  • Danışanların aldığı psikososyal desteği yaşamın diğer alanlarına (iş, okul, aile ve sosyal çevresi vb.) adapte edebilmeleri,
  • Madde kullanım bozukluğu yaşayan bireylerin, toplumun kabul gören, sorumlu ve üretken bireyler haline gelmeleri,

Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin ailelerinin ve yakın çevrelerinin psikolojik ve sosyal destek kapsamı içerisinde olduğu bilincinin yükselmesi,Beklenmektedir.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri