Detaylar
  • Bahriye Üçok Ekolojik Yuva
Sosyal Projeler Projesi

Bahriye Üçok Ekolojik Yuva

Belediye : İstanbul Kadıköy Belediyesi

Belediye Statüsü : İlçe Belediyesi (Büyükşehir Sınırları içinde)

Projenin Hedefleri

Çocuklara, dünyayı kirletmemeyi öğretmek ve doğayı tahrip etmeden yaşamayı, canlıların haklarını ve bizlerin doğanın bir parçası olduğunu benimsetmek Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) New Construction 2009 Değerlendirme Sistemi kapsamında LEED PLATINUM Sertifikası** alınması hedeflenmektedir. **Binanın yeşil bir bina (daha sağlıklı, çevreye duyarlı ve karlı yapılar) olduğunu onaylayan bir sertifikadır.

Kapsadığı Bölge

Kadıköy İlçesi

Hedef Gruplar

Tercihen çalışan annelerin, 36-66 aylık ve tuvalet eğitimini kazanmış çocukları

Beklenen Sonuçlar

Kadıköy Belediyesi olarak örnek belediyecilik anlayışıyla yuvaların yenilenmesi konusu ele alınırken, sürdürülebilir çevre ve ekolojik mimari doğrultusunda uygulama yapılmak üzere tasarlanan projemizde; Binamız; inşaatından iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına değin, bütünüyle çevreci bir tasarım ile gerçekleştirilmektedir. Güneş panelleriyle aydınlanma ve ısınma temin edilecektir. Doğal havalandırma sistemi ile havalandırılacak kullanım alanları gün ışığından maksimum yararlanacak şekilde düzenlenerek elektrik tasarrufu sağlanacaktır.

·         Eğitimde kullanılacak çocuk sağlığı ve güvenliğini esas alan farklı ergonomilere uygun seçilecek tüm materyaller, mobilyalar çevre duyarlılığı anlayışıyla doğal, doğada parçalandığında ya da üretimi sırasında doğaya zarar vermeyecektir.

·         Etkin bir su yönetimi planlanarak yağmur suyu depolanması ve bina atık suyunun geri dönüştürülerek  sulamada kullanılması gibi sistemler uygulanacaktır.

·         Atık maddeler olabildiğince geri dönüşüme yönelik ayrılarak kullanılırken kâğıt, cam ve diğer atıklar da ayrı çöp toplama ünitelerinde depolanacaktır.

·         Çocukların her türlü gelişimine uygun olarak çok fonksiyonlu ve farklı alternatiflerin sunulduğu kum ve toprak alanlar, çim tepeler, labirent bahçe, çeşitli meyve ve diğer yenilebilir bitkilerden oluşturulacak 462 m2 bahçe ile çocuğun her aşamasında içinde bulunduğu perma kültür çalışmaların uygulanacağı bir ekolojik peyzaja sahip olacaktır.

1124 m2 bahçe alanı içinde müstakil olarak yapılan binanın toplam inşaat alanı 1156 m2’dir. 100-120 çocuğumuzun eğitim görebileceği Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Yuva binasında; farklı yaş grupları için 6 sınıf, ortak oyun alanları, uyku odası, bilim ve faaliyet sınıfları yer alacaktır. Sahrayıcedit mahallesinde açacağımız Ekolojik Yuvamızda, tercihen çalışan annelerin, 36-66 aylık ve tuvalet eğitimini kazanmış çocukları öğrenim görecektir. Okul öncesi eğitimlerine ekolojik bir kreşte başlayacak çocuklarımız, madde döngüsü ve temel çevre bilgilerini yaşayarak öğreneceklerdir. Bunun yanında, okul öncesi eğitime yapılan katkı ile annelerin iş ve sosyal yaşama katılım oranlarının arttırılması da Kadıköy belediyesinin hedefleri arasında yer almaktadır.  Türkiye’nin ilk ekolojik kreşi olarak yapımına başlanan Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Kreş, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kapılarını açacaktır.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri