Detaylar
  • Çankaya Belediyesi Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent Tarım Eğitim Merkezi
  • Çankaya Belediyesi Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent Tarım Eğitim Merkezi
Tarım Projesi

Çankaya Belediyesi Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent Tarım Eğitim Merkezi

Belediye : Çankaya Belediyesi

Belediye Statüsü : Çankaya Belediyesi Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent Tarım Eğitim Merkezi

Projenin Hedefleri

Genel Amaç:Ankara’da kent içinde yaşayanların, kendi tüketimlerine yönelik sebze yetiştiriciliği yapmalarını ve öğrenmelerini sağlamak, doğal ve sağlıklı gıdayla ve ekolojiyle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla, ekolojik ve sosyal bir kentsel tarım faaliyeti olarak yerel yönetim destekli mahalle bostanı modelini geliştirmek. Özel Amaç: Çankaya İlçesi’nin Çayyolu semtinde yaşayan halkın mahalle bostanı kurulması taleplerine üzerine, kentte bilinçli ve ekolojik tarım yapılabilmesini desteklemek için Kent Tarım Eğitim Merkezi ve Mahalle Bostanı kurarak, yıllık 45 birey ya da ailenin bostanda ev ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde sebze yetiştirmesi, bostanda bir araya gelen mahalleliler arasında sosyal bağların güçlenmesi; yine yıllık en az 480 kişinin (12 ay x 40 kişi) kentte tarım (sebzecilik, kentsel arıcılık, kompost, organik tarım, yağmur hasadı, permakültür vb.) konularında eğitim alarak yeterlilik kazanmasını sağlamak.

Kapsadığı Bölge

Ankara, Çankaya İlçesi, Ümitköy, Mutlukent, Koru, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Dodurga, Yaşamkent Mahalleleri

Hedef Gruplar

Mahalle bostanında parseli olan ve üretim yapan 45 kişi ve ailesi Eğitim merkezindeki eğitim ve etkinliklere katılan 480 kişi Mahalle bostanını ziyaret edenler

Beklenen Sonuçlar

Bir sene içinde 45 kişinin tarım parselinde yaz ve kış sezonu olmak üzere iki kez sebze yetiştirmesi,

Bostan kullanıcılarının %80’inin sebze yetiştiriciliği sertifikası alması,

Parseli olmayıp sadece eğitime katılan 100 kişinin (4 ay x 25 kişi) temel sebze yetiştiriciliği sertifikası alması, hedeflenmektedir.

Yılda 480 kişinin kentte tarımın çeşitli konularında (sebzecilik, kentsel arıcılık, kompost, organik tarım, yağmur hasadı, permakültür vb.) eğitime katılması,

Yılda oniki etkinlik (film gösterimi, geziler, hasat sofrası vb.) gerçekleştirilmesi,

Bostan kullanıcıları arasında sosyal bağların kuvvetlenmesiyle mahalle bilincinin gelişmesi. Hedeflenmektedir.

Mutlukent Mahalle Bostanı ve Eğitim merkezi, kentlerde yaşayan, doğa, kırsal ve tarımsal üretim özlemi çeken ve piyasada sunulan gıda ürünlerine güveni azaldığı için sağlıklı ve güvenilir gıda arayışında olan kentliler için geliştirilmiş küçük ölçekli, mahalli bazlı bir kentsel tarım modelidir.

Kırsal hayatla bağları kopan ve mevcut rant temelli kent politikalarının yarattığı şehirlerde rekreasyon, doğayla temas ihtiyaçları karşılanamayan kentlilerin, doğa, köy ve üretim özlemi artmaktadır. Bunun yanında tarım politikalarının güvenli gıdaya erişimi çok güç hale getirmesi ve ekoloji konusunda artan duyarlılık, kentliler arasında kentsel tarım talebi yaratmaktadır. Kentliler hem toprağa, bitkiye dokunarak doğa özlemlerini gidermek, hem kendi ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünleri tüketmek, hem de ailenin belki de hiç köy görmemiş genç fertlerinin sebze meyve yetiştirme süreçlerine dair fikir sahibi olmasını istemektedir. Bunun yanında, giderek artan şekilde, konvansiyonel tarım uygulamalarının sağlık, ekoloji, küçük çiftçilik ve yerel üreticiler üzerinde olumsuz etkilerini farketmekte, alternatif yaklaşım ve yöntemler hakkında doğru bilgi talep etmektedir. Ayrıca kentlerde ve özellikle site tipi yerleşkelerde, parkların sosyal açıdan ölü alanlar olduğu dikkati çekmektedir. Kentsel tarım faaliyeti,  yeni ve işlevsel bir sosyalleşme alanı oluşturmakta, mahalli bağları kuvvetlendirmektedir.

Bütün bu eğilim ve taleplere cevap vermek üzere, Belediyemizce başka mahallelerde de uygulanacak çoğaltılabilir bir model olarak,  Mutlukent Mahalle Bostanı ve Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Bostan, Belediyemize ait bir park alanında, yükseltilmiş yataklarda yaklaşık 6’şar metrekarelik, 48 adet tarım parselinden oluşmaktadır. Bostanın sulama tesisatı kurulmuş, etrafı çevrilmiş, yanında bir eğitim ve etkinlik merkezi binası kurulmuştur. Kullanıcılar, bostana yakın mesafede oturan mahallelilerden, başvuru sırasına göre seçilmiş, parselleri kura ile belirlenmiş, sözleşme karşılığı bir senelik kullanım hakkı elde etmiştir. Kullanıcıların herhangi bir maddi yükümlülükleri bulunmamaktadır ancak kullanıcılardan eğitim merkezinde verilen temel sebzecilik eğitimine katılmaları beklenmektedir. Bostanda zirai ilaç ve hibrit tohum kullanımına izin verilmemektedir. Fideler yerel tohumlardan belediyemizce üretilmekte, dikimi yapılmak üzere kullanıcılara teslim edilmektedir. Kullanıcılar bir sonraki sezon tohum almak için teşvik edilmektedir.

Parsellerden 45’i mahallelilerin kullanımına tahsis edilmişken, 3 parsel farklı üretim uygulamalarının yapılıp, süreç ve sonuçlarının kullanıcılarla paylaşılması için belediyenin Kent ve Tarım ekibi tarafından kullanılmaktadır.

Bostanın yanındaki eğitim merkezi, hafta içi çalışma saatlerinde daima açık, dileyenin uğrayıp çayını içip sohbet edebileceği, ekoloji ve tarım kitaplığından faydalanabileceği, uzmanlara danışabileceği sosyal bir alan olarak kurgulanmıştır. Merkezde, haftanın belli günleri düzenli olarak sebze yetiştiriciliği dersleri verilmekte, bunun yanında kentsel arıcılık, kompost, organik tarım, yağmur hasadı, permakültür vb konularda uzmanlar tarafından seminerler, atölyeler verilmekte, film gösterimleri benzeri etkinlikler yapılmaktadır.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri