Detaylar
Sanat Kültür Turizm Projesi

“FUAR İZMİR” Projesi

Belediye :

Belediye Statüsü :

Projenin Hedefleri

Kapsadığı Bölge

Hedef Gruplar

Beklenen Sonuçlar

Fuar İzmir Projesi, kamulaştırma, yapım ve işletme süreci ile bir bütündür. proje kapsamında ilk olarak Gaziemir bölgesinde 337 bin metrekarelik arazi, İBB tarafından satın alınmıştır. Kamulaştırmaların ve arazi alımlarının tamamlanmasının ardından, modern ve yenilikçi bir mimari tarzla tasarlanan Fuar İzmir’in temeli Şubat 2013’te atılmıştır. Son teknolojiyle uyumlu bir altyapı ile donatılan fuar merkezi, 25 Mart 2015 tarihinde hizmete girmiştir.

Fuar İzmir, İzmir’in yıllardır kullanmakta olduğu fuar alanını sadece modernleştirip düzenlemekle kalmamış, mekan genişliği ve kapasiteyi beş katına çıkarmayı başarmıştır. Fuar İzmir, İzmir’in en büyük kompleksi olmasının yanı sıra, Türkiye’nin en büyük fuar alanıdır ve dünyaca ünlü fuarlar arasında da hatırı sayılır büyüklüğe sahiptir.

İBB, bu projeyi fuar ve kongre gibi etkinliklerin, kent ekonomilerinde çarpan etkileri bulunduğunu hesaba katarak gerçekleştirmiş, pazarlaması, satışı, hizmet birimleri, altyapı gerekleri, uygulama ve hizmette nitelik ve ihtisaslaşma gerektiren bir turizm çeşidi olan kongre turizminden Türkiye’nin ve özelde İzmir’in daha fazla pay almasını hedeflemiştir.

Fuar İzmir, kapılarını, dünyanın sektöründe en büyük 2. uluslararası fuarı olarak kabul edilen  21. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı Marble ile 25 Mart 2015 tarihinde hizmete açmıştır. Fuar İzmir kompleksinin, fuarcılık sektörü ve buna bağlı diğer sektörlerle genel olarak kent ekonomisi üzerine olumlu etkileri, açılışının kısa süre ardından hissedilmeye başlanmıştır. Marble fuarına bakıldığında, kullanılan toplam alanı yüzde 168, stant sayısı yüzde 64 artarken, yeni kompleksin daha ilk yılında, 300 yeni firmanın daha fuara iştirak ettiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde, 10-13 Aralık günlerinde düzenlenen İzmir 9. Turizm ve Fuar Kongresi de 2014 yılına oranla iki kat daha geniş alanda, binden fazla firmanın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Fuar İzmir’in sektörden daha fazla pay alması amacıyla fuarın işletme, yönetim ve tanıtım vizyon ve uygulamaları da büyük ölçüde geliştirilmiştir. Bu çerçevede; Fuar İzmir ile birlikte, sadece mevcut fuarların daha iyi bir altyapıyla ve daha fazla katılımcıyla düzenlenmesi değil, mevcut ulusal fuarların uluslararası niteliğe kavuşturulması ve yeni fuarların takvime dahil edilmesi amacıyla proaktif yönetim ve uluslararası tanıtıma yoğunluk verilmiştir. Açılışının üzerinden kısa süre geçmesine karşın, Fuar Alanının işletmesini üstlenen İZFAŞ’ın verilerine göre, 2016 yılı için daha şimdiden 18 büyük fuar ve kongre organizasyonunun tarihleri kesinleşmiş bulunmaktadır.

İBB’nin hayata geçirdiği projedeki temel amacı, bu konuda geçmiş, donanım ve insan gücünün yanı sıra, artık gerekli altyapıya da sahip olan İzmir’i, fuar ve kongre alanında Köln, Paris, Düsseldorf, Milano, Londra gibi önde gelen kentler arasına dahil etmektir. Sadece Düsseldorf’un uluslararası fuarlar çerçevesinde yılda 1.5 milyon kişiyi ağırladığı, Almanya’nın 2014 itibarıyla kongre ve fuarlardan elde ettiği gelirin 23.5 milyar Avro olduğu ve toplam 226 bin kişiye tam ya da yarı zamanlı iş olanağı sağladığı düşünülürse, projenin kent ekonomisine kısa, orta ve uzun vadede önemli katkılar sağlayacağı görülmektedir.

İBB ‘nin 337 bin metrekarelik arazisinin alımını ve inşaatını tamamen öz kaynakları ile tamamladığı Fuar İzmir kompleksi, açılışından bu yana aralarında Travel Turkey Turizm Fuarı, Gıda Teknolojileri Fuarı ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi’nin bulunduğu toplam 8 ihtisas fuarına, 2 kongreye ve 2 etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Açılışının üzerinden kısa süre geçmesine karşın, fuarlarda ortalama stand metrajları yüzde 12.4, ziyaretçi sayısı yüzde 10 oranında artmıştır.

İzmir’de tek başına yapılan en büyük proje olan Fuar İzmir, kentin fuar alan kapasitesini şimdiden 5 katına çıkarmıştır, uluslararası kongre merkezini de içeren ikinci etabın tamamlanmasıyla ise kapasitenin 7 katına çıkacağı öngörülmektedir.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri