Detaylar
  • Kepez Belediyesi Kepkart Projesi
Sosyal Projeler Projesi

Kepez Belediyesi Kepkart Projesi

Belediye : Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi

Belediye Statüsü : Belde Belediyesi

Projenin Hedefleri

PROJENİN GENEL AMACI Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ömer Faruk MUTAN’ ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Sorumluluk Projesi olan KEPKART, Satıştay uygunluk onayı ile hayata geçmiş ve proje ile Beldemizde ikamet eden ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanlarımız dahilinde yapılacak yardımlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesini sağlamak hedeflenmiştir. PROJENİN ÖZEL AMACI Sosyal devletin bir gerekliliği olarak poşetlerde yardım yapmanın geride kaldığı günümüzde Kepezli ihtiyaç sahiplerinin Belediyemizin ilgili birimlerine başvurmaları ve ihtiyaç gereksinimlerini bildirmelerini takiben (yiyecek, giyecek, kömür, eğitim, periyodik nakdi yardım vb.) bir üst kurulda yapılan değerlendirmeler sonrasında, talepleri uygun bulunan ihtiyaç sahiplerinin insan onurunu zedelemeden KepKart (Banka hesap kartı) aracılığı ile yardımlarını almalarının sağlanması hayata geçirilmiştir.

Kapsadığı Bölge

Çanakkale İli Kepez Belde Sınırları.

Hedef Gruplar

Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımız.

Beklenen Sonuçlar

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın incitilmeden refah seviyesinin yükseltilmesi.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri