Detaylar
  • Uğur Mumcu Meydanı
  • Uğur Mumcu Meydanı
Kentsel Gelişim Projesi

Uğur Mumcu Meydanı

Belediye : Hatay Defne Belediyesi

Belediye Statüsü : İlçe belediyesi (büyükşehir sınırları içinde)

Projenin Hedefleri

Defne İlçesine çağdaş bir kamusal alan olarak bir meydan kazandırmak ve ana ulaşım aksı üzerinde trafik yükünü hafifletmek. Meydanlar hiyerarşisinin birinci düzeyindeki bir meydanı kente kazandırmak ve kent kültürünün oluşmasında çok önemli rol oynayan çağdaş bir kamusal alan yaratmak.

Kapsadığı Bölge

Defne İlçesi ve Hatay İl Merkezi

Hedef Gruplar

Tüm kentliler

Beklenen Sonuçlar

Gerek Hatay gerekse de Defne’nin ulaşım ağının en önemli odaklarından biri olan, gelişen kent merkezinin girişi niteliğindeki Uğur Mumcu Meydanı yeni bir anlayışla düzenleniyor. Stratejik Planda tanımlanan meydanlar hiyerarşisinde birinci sırada yer alan Uğur Mumcu Meydanı, Defne’nin en önemli kamusal alanı olacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kamulaştırma çalışmaları sonrasında tamamlanacak olan, iç çevre yolu niteliğindeki 75. Yıl Bulvarı’nın Güney ucunda yer alan Uğur Mumcu Meydanı önemli bir trafik yükünü taşımak durumunda kalacak.

Var olduğu biçiminde ışıklı bir kavşak niteliğinde olan meydan, bütün dünyada güvenilirlik, yüksek kapasite ve özellikle kaza oranların azaltılması açısından tercih edilen dönel kavşağa dönüştürülecek.

Kavşağın ortasında oluşacak yaklaşık 6,5 dönümlük mekan, bir kamusal alan olarak yeniden düzenlenecek. Her türlü siyasi ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği Uğur Mumcu Meydanı, yeni düzenlemesinde Defne’nin kültürünü, ruhunu ve sosyal yapısını temsil eden,  siyasi kimliğine yakışan bir anıtla tamamlanacak. Yapımını heykeltıraş Sn.Mehmet AKSOY’un üstlendiği “Özgürlük” anıtıyla bütünleşecek Uğur Mumcu Meydanı, Hatay’ın en önemli odaklarından birini oluşturacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karara göre Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında yer alan Uğur Mumcu Meydanı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bir protokolle Defne Belediyesi’ne devredilen Saygınlık Aksı üzerinde yer alıyor. Bu yetki devri kapsamında gerçekleştirilen tasarım çalışmaları tamamlandı. Meydanda yatırımları bulunan kamu ve özel kesim kuruluşlarının gerekli önlemlerini almaları için Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nin gündemine giren Uğur Mumcu Meydanı, tüm katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından AYKOME’nin var olma nedenine en uygun proje olarak nitelendirildi.

İnsan odaklı bir tasarım anlayışıyla, engelsiz ulaşım olanakları sağlanan meydanda, rüzgarı soğutabilecek düşey su perdeleri öngörülmüştür. Dinletilerde sahnenin konumlanacağı alanın yüzeyinde Defne Belediyesi’nin amblemi işlenmiştir. Meydanın ortasında ve en üst kotta anıtın kaidesi yer almaktadır.

Trafik düzenlemesinin bir an önce tamamlanması ve meydanın hizmete açılabilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapım ihalesine çıkıldı. Meydanın resmi açılış töreninin Dünya Barış Günü’nde yapılması planlanıyor.

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri