Detaylar
  • Üreten Eller Projesi-Engelliler Montaj Atölyesi
  • Üreten Eller Projesi-Engelliler Montaj Atölyesi
Sosyal Projeler Projesi

Üreten Eller Projesi-Engelliler Montaj Atölyesi

Belediye : Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Belediye Statüsü : llçe belediyesi (büyükşehir sınırları içinde)

Projenin Hedefleri

%40-60 oranında zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin, kurallı iş yapabilme ve bunu sürdürebilme becerisini geliştirerek istihdamına olanak sağlanması hedeflenmektedir. Proje, zihinsel engellilerle bugüne değin yapılan sosyal yardım ve destek projelerinin dışında gerçek bir ürün ve üretimin ortaya çıkmasını ve sürekliliğini sağlayacak olan endüstriyel alanda uygulanmaktadır. Arçelik buzdolabı fabrikası ve yan sanayiinde üretilen parçaların montaj işlerini kapsamaktadır. Montaj işi ve ürünler buzdolabı fabrikasının temel üretim süreçlerinin içinde yer almaktadır.

Kapsadığı Bölge

Eskişehir

Hedef Gruplar

Engelliler ve aileleri, Eskişehir İşkur İl Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arçelik, Ay Plastik, Mec Plastik, Baycan Elektrik Sanayi, Beker Kablo, Nova Kalıp, Star Plastik, Tanatar Kablo, Epta, kalıp ve pres işleri ile ilgili firmalar.

Beklenen Sonuçlar

Program, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve bağışla kurulan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelli Montaj Atölyesi adı ile 2013 yılından itibaren yapılan deneme çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Atölye ilk etapta 3’ü bedensel, 12’si zihinsel olmak üzere toplam 15 engelli ile Tepebaşı Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, İŞKUR, Arçelik Buzdolabı Fabrikası ve Yan Sanayi Şirketleri işbirliğinde 2014 yılında faaliyete geçmiştir.

Montaj İşçiliği Eğitim Programı, Tepebaşı Belediyesi Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan 1 montaj ustası, 1 sosyolog, 1 psikolog, 1 özel eğitim eğitmeni ve 1 özel bakım hemşiresi, Anadolu Üniversitesi’nden ise 3 öğretim görevlisinin katılımıyla devam etmiştir. Katılımcıların iş yapabilme ve işyeri kurallarına uyma, montaj için kılavuz araçları kullanabilme ve düzenli çalışabilme becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında günlük yaşam becerileri eğitimi montaj atölyesinde bulunan yaşam odası ve etkinlik odalarında verilmektedir.

Fitness odasında ise en önemli tehdit olan obezite ve vücut sağlığı ile ilgili spor yapılmaktadır. Fizyoterapi merkezinde el ve parmak egzersizleri ve diğer uzuvların kullanımının geliştirilmesine dönük hareketler fizyoterapist eşliğinde düzenli olarak yapılmaktadır. Beceri atölyelerinde de seramik, füzyon cam, resim vb. alanlarda çalışmalara katılmaktadır.

15 katılımcıyla başlayan program, şu an 30 kişiye ulaşmıştır. Grubun içinde yer alan her katılımcı kendi becerileri ve kapasiteleri doğrultusunda haftanın belirli günlerinde çalışmaya katılmaktadır.

Program; çalışma saatleri, çalışma günleri ve yapılan işin niceliğinin ve montajlanan parçaların çeşitliliğin artırılması gibi çok yönlü odakla ve sistematik bir eğitim ve ölçümlemelerle devam etmektedir.

Program süresince üretim kayıtları tutulmuş ve gelişmeler izlenmiştir. Buna göre; kamçı kablo haftalık 8.000 adetten 16.000 adede, menteşe aylık 20.300 adetten 50.400 adede, ayarlı ayak aylık 3.400

adetten 16.800 adede, fon motoru haftalık 250 adetten 700 adede, köşe koruyucu aylık 20.000 adetten 40.000 adede, su deposu haftalık 4.000 adetten 10.000 adede, ray tekerlek haftalık 400 adetten 2.800 adede çıkmıştır. Bu üretimler Arçelik Üretim Müdürlüğü tarafından kuruşlandırılmış ve 1 yılda yaklaşık 41.000 TL’ye tekabül eden bir üretim bedeli hesaplanmıştır. Firmalar bu bedelin kendi paylarına düşen miktarlarını bağış olarak çalışanların banka hesaplarına yatırmıştır. Yapılan üretimler aynı şekilde değerlendirilmeye devam etmektedir.

Proje bittikten sonra 3 bedensel, 2 zihinsel olmak üzere 5 engelli kursiyer değişik firmalarda düzenli olarak çalışmaya başlamıştır. Üretim Programı Montaj Atölyesi halen 30 engelli gencimizle devam etmektedir

SODEM Üyesi Belediyeler ve İletişim Bilgileri