Hakkımızda

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) 2011’de 12 sosyal demokrat İstanbul belediyesinin girişimi ile kurulmuş 2 sene içerisinde 136 üzerinde üye ile yaklaşık 16 milyon kişilik temsil kapasitesine ulaşmıştır.

SODEM’in kuruluş amacı üyesi olan Belediyelerin kendi aralarında ve AB’li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturmasıdır. Böylelikle Belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmaları ve Türkiye’nin AB’ye katılımına katkı yapılması hedeflenmektedir.

SODEM’in çalışmaları 4 başlık altında değerlendirilebilir:
1. Üyeleri arasında ve diğer paydaşlar ile iletişim kanalı kurarak ortak bir işbirliği platformu oluşturmak:İhtiyaç duyulan kurumlar ile uluslararası ve ulusal siyasi, sosyal, kültürel diyalogun geliştirilmesi ve yürütülmesi; işbirliği ağları ve stratejik ortaklıklar kurulması ve yürütülmesi; müşterek icraatlar gerçekleştirmesi, AB’li ve ulusal ortaklar ile kaynakların beraber mobilize edilmesi

2. Üye belediyelerinin hedeflerini desteklemek ve savunmak: Üye belediyelerimizin görüş, öncelik ve tercihlerinin Türkiye ve uluslararası platformlarda temsil edilmesi, tanıtılması ve iletişim çalışmalarının yapılması

3. Üye belediyelere performanslarını artıracak hizmetler sunmak: Verimliliği arttırmak ve kapasite geliştirmek amacıyla bilgi ve tecrübe transferlerinin gerçekleştirilmesi,en iyi uygulamaların karşılaştırılması, AB işbirliği yapısının sunduğu çözüm ve ürünlere dahil olunması, bunların yerelleştirilmesi.

4. Uluslararası ve Avrupa seviyesinde temsil: Üye belediyeler ile AB’li ve yabancı muhatapları arasında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturulması. AB seviyesinde izleme, değerlendirme, bilgilendirme, temsil, tanıtım ve iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Okunma 1609 kez Son Düzenlenme Pazar, 24 Mart 2019 09:27